Keimen


Bakstenen in een mindere kwaliteit, bijgewerkte voegen en gedeeltelijk nieuw metselwerk in een gevel vragen om een esthetische oplossing. In dit geval is gekozen voor het keimen van de gevel; het afwerken met een minerale of silicaatverf.

Keimverf is samengesteld uit natuurlijke grondstoffen: minerale vulstoffen zoals kwarts en veldspaat met anorganische kleurpigmenten en vloeibaar kaliumsilicaat als bindmiddel.

De verf is geschikt voor het afwerken van een steenachtige ondergrond zoals beton, baksteen en natuursteen en pleisterlagen. De verf gaat met deze ondergronden een hechte verbinding aan: het "verkiezelt" of versteent als het ware en geeft een extra versteviging van het oppervlak.

Er ontstaat dus een minerale onoplosbare verbinding waarbij de verf en de ondergrond dezelfde eigenschappen heeft en daardoor hetzelfde reageert, bijvoorbeeld bij thermische uitzetting. De afwerklaag kan hierdoor niet gaan scheuren.

Door de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en de sterke hechting kan zich tussen de ondergrond en de verf geen vocht ophopen en zal de verf niet afbladderen. Verder heeft de afwerking geen last van bacterie- of schimmelgroei, is zij onbrandbaar, lichtecht en bestand tegen de inwerking van zuren.