Project Boris


Het ministerie van OCW heeft aan SBB geld beschikbaar gesteld voor dienstverlening aan het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Sinds 2010 experimenteert SBB in opdracht van het ministerie onder de projectnaam Boris met scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Dankzij Boris kunnen ook bijzondere leerlingen, door werkend te leren, een door de bedrijfstak erkende praktijkverklaring halen. Dit is van grote waarde voor de maatschappij.

Voorlichting en afstemming

De bijdrage van het ministerie is bestemd voor het schooljaar 2015-2016. SBB gebruikt het geld vooral om leerbedrijven te werven voor de doelgroep. De adviseurs praktijkleren in de arbeidsmarktregio's, geven voorlichting en zorgen voor de afstemming tussen scholen en leerbedrijven. De werkgeversorganisaties ondersteunen deze inspanning omdat zo de participatiedoelstelling kan worden bereikt. Ook de scholen ondersteunen de dienstverlening van SBB.